Välkomna till Bollnäs GIF Fotbollsförening

Vi är Hälsinglands största fotbollsförening!

Varje år aktiverar föreningen ca 700 medlemmar, gamla som unga.
Säsongen 2016 hade vi 20 st representationslag igång i seriespel, varav 7 st var flicklag.
Vårat herr A-lag vann div 3 och spelar säsongen 2017 i div 2.

Föreningen är även aktiv i "Integration Genom Föreningslivet" som är ett projekt som Bollnäs Kommun och flyktingverksamheten drog igång 2013.
Projektets syfte är att öka inkludering och mångfald i samhället.

Bollnäs Lilla Champions League är en del av projektet som föreningen drivit under 2016.
Intresset var mycket stort, föreningen hade ca 120 st barn 7-8 år
samt ca 30 st  föräldrar som ledare i aktivitet under sommaren.

Bollnäs Gif Fotboll vill vara en förening som är inkluderande och öppen för alla ur ett mångfaldsperspektiv, du ska kunna delta i föreningens verksamhet oavsett bakgrund


Välkommen!

Extra årsmöte
2018-02-21 14:32
Inbjudan extra årsmöte Bollnäs GIF FF.

Måndagen den 5/3 18.45 på kansliet i Gula huset.

Endast en punkt på dagordningen:

Val av 2 st ledamöter till styrelsen.

Välkommen!
Inbjudan årsmöte
2018-01-17 06:30
Inbjudan till Bollnäs GIF FF:s årsmöte.

Torsdag 8/2 klockan 19.00 på Lången (restaurangen ovanför läktaren i ishallen).

Vi bjuder på fika!

Anmälan till kansliet 070-2114013, kansli@bollnasfotboll.se, senast 5/2. 
Kom ihåg att meddela eventuella allergier.

Välkomna!

Ärenden vid årsmötettc "21 § Ärenden vid årsmötet"

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

           e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

      13. Övriga frågor.

Årsmöte
2017-12-19 10:28
Bollnäs GIF FF kommer att hålla årsmöte torsdagen den 8/2 2018. Tid och plats meddelas senare.
Motioner till årsmötet skickas till kansli@bollnasfotboll.se senast 11/1. 


Nytt på webben – introduktionsutbildning för tränare
2017-11-20 07:52

Nu lanserar SISU Idrottsutbildarna en introduktionsutbildning för dig som är nyfiken på tränarrollen. Utbildningen, som du genomför på webben, ger en första inblick i vad det innebär att vara tränare. Du får konkreta tips kring ledarskap och träning för en bra start i ditt tränarskap. Utbildningen är webb- och mobilanpassad, tar cirka 2-3 timmar att genomföra och är kostnadsfri. Till utbildningen finns ett samtalsunderlag. Det hjälper er om ni är flera tränare i föreningen som vill jobba med utbildningen tillsammans.


Länk till webbutbildningen

Gräsroten 2017!
2017-11-16 16:19
28 171:- till ungdomsverksamheten i Bollnäs fotboll! 
Stort tack till alla som stöttat oss och glöm inte att välja oss som din förening nästa gång du spelar hos Svenska Spel.
Nyheter från våra lag
Herrar, 22/02 09:15 
Lilla Champions League, 08/01 15:13 
F 05, 13/12 21:05 
Integration, 11/10 11:37 
Integration, 05/10 14:02 
 
Våra sponsorer
Nu kan du betala med Swish 123502 18 78