Välkomna till Bollnäs GIF Fotbollsförening

Vi är Hälsinglands största fotbollsförening!

Varje år aktiverar föreningen ca 700 medlemmar, gamla som unga.
Säsongen 2017 hade vi 20 st representationslag igång i seriespel, varav 7 st var flicklag.
Vårat herr A-lag spelade sin första säsong i div 2 och klarade sig kvar. Nu byter de serie från Div 2 Norrland till Div 2 Norra Svealand.

Föreningen är även aktiv i "Integration Genom Föreningslivet" som är ett projekt som Bollnäs Kommun och flyktingverksamheten drog igång 2013.
Projektets syfte är att öka inkludering och mångfald i samhället.

Bollnäs Lilla Champions League är en del av projektet som föreningen drivit under 2016 och 2017.
Intresset har varit mycket stort, föreningen hade 2016 ca 120 st barn 7-8 år och 2017 ca 170 st
samt ca 30 st  föräldrar som ledare i aktivitet under sommaren.

Bollnäs Gif Fotboll vill vara en förening som är inkluderande och öppen för alla ur ett mångfaldsperspektiv, du ska kunna delta i föreningens verksamhet oavsett bakgrund


Välkommen!

Anmälan P10 och F10
2018-03-15 14:48
Alla barn födda 2008 som ska ingå i P10 eller F10 ska anmälas via länken nedan.

Informationsträff för barn födda 2008
2018-02-27 15:09

Hej!

Tiden går snabbt, nu är det dags för en ny fotbollssäsong!

Vi inbjuder föräldrar till barn födda 2008 till en informationsträff tisdag 20/3 kl 17.45-18.45 

på Lången (restaurangen ovanför läktaren) i Bollnäs ishall.


Syfte: Hur gör vi för få så många som möjligt att fortsätta spela fotboll.


Agenda:

F10/P10

Träningstider

Matcher

Ansvarsområden

Utbildningar

Mvh

Bollnäs Fotboll

Extra årsmöte
2018-02-21 14:32
Inbjudan extra årsmöte Bollnäs GIF FF.

Måndagen den 5/3 18.45 på kansliet i Gula huset.

Endast en punkt på dagordningen:

Val av 2 st ledamöter till styrelsen.

Välkommen!
Inbjudan årsmöte
2018-01-17 06:30
Inbjudan till Bollnäs GIF FF:s årsmöte.

Torsdag 8/2 klockan 19.00 på Lången (restaurangen ovanför läktaren i ishallen).

Vi bjuder på fika!

Anmälan till kansliet 070-2114013, kansli@bollnasfotboll.se, senast 5/2. 
Kom ihåg att meddela eventuella allergier.

Välkomna!

Ärenden vid årsmötettc "21 § Ärenden vid årsmötet"

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

           e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

      13. Övriga frågor.

Årsmöte
2017-12-19 10:28
Bollnäs GIF FF kommer att hålla årsmöte torsdagen den 8/2 2018. Tid och plats meddelas senare.
Motioner till årsmötet skickas till kansli@bollnasfotboll.se senast 11/1. 


Nyheter från våra lag
 
Våra sponsorer
Nu kan du betala med Swish 1235021878