Välkommen till P06:s hemsida!
Här kommer vi att lägga ut info under säsongen, under fliken kalender kommer alla våra träningstider och matcher att finnas.

Välkommen
Föräldramatch torsdag
2017-09-26 13:29
På torsdag kl. 17.00 på Solrosen kör vi föräldramatch.
Vi bjuder på festis och bullar till alla barn.
Föräldrar ta med kaffe om ni så önskar.

Välkommen
Yaman 

Träningsstart lördag 1/4
2017-03-30 10:52
Plats: Solrosen
Tid: lördag 1/4 10.15-11.30

Välkommen
 
Våra sponsorer