HUR man lämnar återbud!
2017-05-17 21:21
Vi ledare vill att SPELARE och FÖRÄLDRAR i Pojkar 04 läser detta

Följande gäller för återbud till träning och match: 
1. Man meddelar OMGÅENDE när man vet att man ej kan närvara att spelaren kommer att frånvara från träning / match (man väntar absolut inte till 3 min innan träning eller 3 min e-f-t-e-r träningen börjat - det är respektlöst)

2. Meddelande ska gå direkt till tränarna eller som svar på en utskickad kallelse (om det är match). Vet man inte vem som har träningen k-a-n man skriva på nätet men alla har inte Facebook

3.  Meddela gärna varför frånvaro uppstår (kan absolut vara bra att veta eftersom vi har matcher ganska tätt så om någon insjuknat eller är skadad är det viktigt att veta)

Telefonnummer som kan användas:
Magnus Dehlin - tel 070 - 66 88 461
Hans Åström - tel 070 - 594 96 64
 
Våra sponsorer